F.A.S.T


Een snelle tussenkomst bij incidenten (ongevallen, defecte voertuigen, verloren lading, ...) is belangrijk en in het bijzonder op autosnelwegen. Zo krijgen betrokkenen snel hulp en worden bijkomende ongevallen en lange files vermeden. Daarom zijn het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid en de Federale Politie met het project “F.A.S.T.” gestart. F.A.S.T. staat voor Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst.

F.A.S.T. interventie

Wanneer u autopech of een ongeval hebt op de Vlaamse autosnelwegen dient u het nummer 101 te bellen. De wegpolitie zal automatisch een F.A.S.T.-takeldienst oproepen. Dit zowel op de rijstroken als op de pechstrook.

  • In eerste instantie zal de politie aan de F.A.S.T.-dienstverlener de opdracht geven om een signalisatievoertuig met opvallende signalisatie naar de plaats van uw pechvoertuig of ongeval sturen om de zone af te bakenen en de veiligheid voor u, de takelaar en de andere weggebruikers te verhogen.
  • Als het nodig is dat uw voertuig getakeld moet worden, vervoert de takeldienst met een daarvoor uitgeruste takelwagen uw voertuig van de autosnelweg naar een veilige plaats. Dit kan de eerstvolgende afrit zijn of de standplaats van de takelaar. U kan de takeldienst ook vragen uw wagen naar uw woning of een garage naar keuze te brengen (mits betaling van de extra kilometers).
  • Nadat het signalisatievoertuig is toegekomen en/of uw wagen is weggesleept, krijgt u een factuur. De Vlaamse overheid garandeert u een faire prijs: de eenheidsprijzen voor de takeldienst liggen vast en de Vlaamse Overheid houdt toezicht op de facturatie.

Opdracht van een F.A.S.T.-takelaar

  • binnen de 20 minuten na oproep ter plaatse te zijn
  • het incident te beveiligen met een signalisatievoertuig
  • het voertuig te takelen op een veilige manier
  • te werken met vaste eenheidsprijzen

Prijzen

Afhankelijk van waar u zich bevindt en of uw voertuig een personenwagen is of een voertuig + 3.5 ton, wordt een verschillende prijs gehanteerd. De prijs van de uitgevoerde taak ligt vast en kan variëren naargelang de locatie en het tijdstip waarop de taak werd uitgevoerd.

Binnen de opdracht zijn er door de overheid maximale tarieven vastgelegd die de takelaars dienen te hanteren, maar sommige takelaars hebben hierop een kortingspercentage gegeven.

Als u specifieke vragen heeft over uw factuur, kunt u zich richten tot de klantendienst van het Agentschap Wegen en Verkeer.